Het driejarige project The Green Way is een project van stichting Solid Road en biedt extra re-integratieondersteuning aan Armeense gezinnen van gezinslocaties bij vrijwillige terugkeer naar Armenië.
Het project The Green Way is in 2017 begonnen.

De ondersteuning in Armenië bestaat uit:

  • huisvesting voor een teruggekeerd gezin voor maximaal 12 maanden, inclusief gas, water en elektriciteit.
  • Een beroepsopleiding voor de ouders en/of begeleiding bij het vinden van werk voor maximaal 12 maanden per persoon.
  • Armeense bijles voor de kinderen voor maximaal 6 maanden.
  • Ondersteuning bij de re-integratie voor 12 maanden en indien nodig psycho-sociale begeleiding.

Samen met het gezin wordt in Nederland een plan opgesteld waarin de wensen ten opzichte van huisvesting, beroepsopleiding en scholing voor de kinderen in kaart wordt gebracht. Dit plan wordt samen met de partnerorganisatie van Solid Road in Armenië uitgevoerd. In het voorbereidingstraject in Nederland is speciale aandacht voor de kinderen van de Armeense gezinnen om hen samen met hun ouders voor te bereiden op terugkeer naar Armenië. Hiervoor wordt door Solid Road een handleiding ontwikkeld.

Het project The Green Way valt onder de aanvullende terugkeerondersteuning. Gezinnen kunnen dus naast de ondersteuning vanuit The Green Way ook nog gebruik maken van de reguliere herintegratieondersteuning die bestaat uit 1800 Euro per volwassenen en 2800 Euro per kind waarvan per persoon 300 Euro contant wordt uitbetaald en het resterende bedrag in natura.


Onderzoek The Green Way: Hulp bij terugkeer naar Armenië

Van januari tot mei 2018 heeft Solid Road in samenwerking met onderzoeksbureau Bruinsma een kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar factoren die bijdragen aan vrijwillige terugkeer van Armeense gezinnen. Dit onderzoek heeft in het kader van het project The Green Way plaats gevonden.

Voor het kwalitatieve onderzoek werd met volgende personen gesproken:
21 professionals die betrokken zijn bij vertrekplichtige Armeniërs
9 Betrokken burgers uit Amersfoort of omgeving
6 Armeense bewoners van een gezinslocatie
3 Armeense gezinnen die vóór 2017 vrijwillig terug zijn gegaan naar Armenië

Leeswijzer kwalitatief onderzoek
In het kwalitatieve onderzoek zijn inschattingen, opvattingen, zienswijzen en ervaringen van bovenstaande respondenten weergegeven.
De onderzoekers hebben zich gericht op het weergeven van de belangrijkste uitspraken van betrokkenen, in de vorm van een samenvattend verslag met weergave van zo veel mogelijk citaten.
In het kader van dit verkennend onderzoek is niet verder geïnvesteerd in het toetsen van of zoeken van onderbouwing bij uitspraken en subjectieve meningen van individuen. Het gaat om een weergave van wat er leeft onder de respondenten die werden gesproken.

Voor het kwantitatieve onderzoek werden de geanonimiseerde data geanalyseerd van alle Armeniërs die in de afgelopen vier jaar (2014, 2015, 2016 en 2017) op een gezinslocatie in Nederland hebben gewoond.
Deze kwantitatieve data hebben de onderzoekers van de DT&V ontvangen.

Het onderzoeksrapport is op 28-06-2018 op een landelijke conferentie van Solid Road, waar de onderzoeksresultaten werden gepresenteerd, aan ketenpartners en betrokken organisaties en personen uitgedeeld.

Het onderzoeksrapport 'Hulp bij terugkeer naar Armenië' kan hier worden gedownload:

Onderzoeksrapport Solid Road 'Hulp bij terugkeer naar Armenië' (lage resolutie 1,3 MB)

 

Het project The Green Way wordt gefinancierd van het Europese AMIF Fonds (Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie)

 logo

 

 

 

 

Gemaakt met Joomla gebaseerd op een Template van Joomla51.com